top of page
mount-mckinley-898378_960_720.jpg

 „Být tím, čím opravdu jsme,

 a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát,

 je skutečné naplnění života."             

                                                                               Robert Louis Stevenson   

 

VZDĚLÁNÍ

 • 1996 - promovala jsem na Pedagogické fakultě UK Praha v oboru Speciální pedagogika - etopedie, psychopedie,  logopedie, TV

 • 2010 - získání odborné způsobilosti Adiktolog, doplněné dvěma certifikovanými kurzy pro adiktology ke získání zvláštní odborné způsobilosti (S4) - Diagnostika v klinické adiktologii a Duální poruchy a psychiatrické komplikace 

 • 2006-2011  jsem absolvovala systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii - IVGT Praha - 850 hod.

 • prošla jsem cvičnou individuální terapií cca 150 hod. a výcvikovými supervizemi cca 150 hod.

 • 2003-2004 - specializovaný výcvik pro pracovníky terapeutických komunit v léčbě závislostí - Sananim

 • 2003 - výcvik v telefonické krizové intervenci - Sdružení Linka bezpečí

 • 2015 - 2016 mezinárodní výcvik lektorů v CARe metodě – komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci - CARe Europe Academy

 • 2014 - Krizová intervence tváří v tvář - 48 hod. - Déčko Liberec

 • od 2018 jsem frekventantem výcviku v intergativní supervizi - ČIS

 • Další kurzy:  Kurz prezentačních a lektorských dovedností, Zvládání náročných situací s klientem, Práce s klienty s duální diagnózou, Recovery přístup v práci s duševně nemocnými, Protikrizové plánování, Deinstitucionalizace, Multidisciplinarita, Time management v sociální práci, Relaxace a imaginace, Prevence vyhoření 

 

 • Účast na AT, Gestalt a Konferencích sociální psychiatrie (též aktiviní účast)

 • 2014 - 2x odborná stáž (5 a 14 dní) v Centru duševního zdraví v Itálii v Terstu DSM – Centro di salute mentale di Barcola

PRAXE

 • nejobjemnější praxi mám v terapeutické a metodické práci s lidmi se závislostí na návykových látkách - v terapeutické komunitě, adiktologické ambulanci, na doléčovacím zařízení a znám též kontaktní práci 

 • dále jsem se věnovala komplexní podpoře osob se zkušeností s duševním onemocněním - vedla jsem chráněné bydlení Fokus Praha a nezdravotnickou část týmu Centra duševního zdraví pro Prahu 8 

 • pracovala jsem krátce pro Linku bezpečí a v poradně pro lidi v nouzi

 • mám zkušenosti s vedením týmu, účastnila jsem se různých pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče

 • jsem lektorkou kurzů CARe a kurzu Multidisciplinarita

 • jsem součástí organizačního týmu a facilitátorem skupin Slyšení hlasů 

ZÁKLADY, NA NICHŽ STOJÍ MŮJ PŘÍSTUP K PRÁCI S LIDMI

 • Můj přístup vychází z Gestalt terapie, která patří k hlavním přístupům humanistického, dialogického, na vztah a prožitek zaměřeného proudu v současné psychoterapii. 

 • Cítím se být ovlivněná více terapeutickými směry, přístupy, filosofiemi, myšlenkami a knihami.  Blízká je mi např. logoterapie a existenciální směry, procesová práce, systemika, z klasiků mám ráda Junga (zejména kreativní práci
  se symboly, sny a imaginacemi a jeho "bytostné já") a Rogerse a jeho teorii Self. 

 • Poslední dobou se zajímám o moderní přístupy v práci s lidmi, které kladou důraz na neexpertnost a partnerský a respektující přístup, jako Otevřený dialog, Kolaborativní přístup (spolupracující a reflektující přístupy) a sympatizuji
  s CARe, které je založeno na partnerství, rovnocennosti, lidskosti a vzájemnosti.

 • Nejvíce mě v mých začátcích ovlivnily knihy Irvinga D. Yaloma, Hanze Christiana Röhra a kniha Já a ty od Martina Bubera, okouzlila mě kniha Nahá žena na střeše Prokopa Remeše a Aleny Halamové.

CO ODE MĚ MŮŽETE ČEKAT

Kromě cílů, které vycházejí z přání a potřeb klienta, je mým obecným cílem v terapii podpořit klienta v:

 • přijímání a poznávání sebe samého

 • kontaktu se svými pocity, potřebami, sny a touhami 

 • zvyšování uvědomění o specifikách svého kontaktu s okolím

 • práci se svými vnitřními konflikty

 • objevování a rozvíjení svého potenciálu

 • hledání účinných strategií a zdrojů pro překonávání náročných situací a krizí 

 • hledání uspokojivých způsobů komunikace 

 • posilování souladu mezi vaším vnitřním a vnějším světem

 • posílení pozitivního a laskavého postoje k sobě samému

 • hledání cest k co nejspokojenějšímu bytí se sebou a druhými 

bottom of page